ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ - ΟΜΙΛΟΙ (ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ)

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΟΜΙΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ